เข้าระบบ.

สำหรับผู้ใช้งานทั่วไป

หมายเหตุ*

สำหรับผู้ใช้งานที่มีบัญชีเดิมในระบบอยู่แล้วและต้องการใช้งานโดยการผูกบัญชีเดิมร่วมกับ MOC Account กรุณาดำเนินการดังนี้

1. กรุณา Login ด้วย Username และ Password ด้วยวิธีการปกติของระบบเดิม

2. ภายหลัง Login เสร็จสิ้นให้ผู้ใช้งานกดปุ่ม "เชื่อมโยง MOC Account" เพื่อผูกบัญชีจะเกิดขั้น 2 กรณี ดังนี้

- กรณีที่1 : หากท่านมีบัญชี MOC Account อยู่แล้วให้ท่าน Login ด้วยบัญชี MOC Account ได้ทันที

- กรณีที่2 : หากท่านยังไม่มีบัญชี MOC Account ระบบจะส่งข้อมูลตั้งต้นไปให้ท่านทำการสมัครสมาชิก MOC Account

คำเตือน : กรณีที่ไม่ดำเนินการตามขั้นตอนดังกล่าวข้างต้น บัญชี MOC Account ที่คุณสร้างขึ้นมาใหม่ จะไม่สามารถเข้าใช้งานในระบบนี้ได้